Calumet Photographic

Huurvoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden die wij hanteren voor het verhuren van camera’s, objectieven en andere fotografiebenodigdheden. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden goed doorleest. Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, vraag ons er dan vooral naar. Dat voorkomt verrassingen achteraf. Huurvoorwaarden

1. Een dag huur is van 09:00 uur tot 17:30 uur. Eerder ophalen of later terugbrengen kan uitsluitend na overleg met Calumet Photographic. Een weekend huur betreft de periode van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur. Hiervoor rekenen we anderhalf keer de daghuurprijs.

2. De huurperiode betreft altijd hele dagen of complete weekenden. ’s Ochtends halen en dezelfde ochtend terugbrengen is bijvoorbeeld één dag huur. ’s Middags halen en de volgende ochtend terugbrengen zijn twee dagen huur. Enzovoort. Er worden dus geen speciale prijzen voor halve dagen of halve weekenden gehanteerd.

3. Brengt de huurder de gehuurde apparatuur niet voor of op de afgesproken tijd terug, dan wordt het volle bedrag van de volgende dag (of dagen) in rekening gebracht.

4. De gehuurde apparatuur dient altijd persoonlijk in een van onze winkels afgehaald te worden. Daarbij moet een geldig Nederlands legitimatiebewijs (geen verblijfsvergunning) en een adresverificatie worden overlegd.

5. De borg bedraagt, normaal gesproken, twintig keer de daghuurprijs van de betreffende apparatuur. De borg wordt bij voorkeur contant of met een creditcard voldaan. Eventueel kan de borg per PIN worden voldaan. De PIN-borg wordt dan binnen vijf werkdagen na het terugbrengen van de apparatuur retour gestort op de bankrekening van de huurder. Let op: wij kunnen een per PIN voldane borg niet contant retourneren.

6. De huurder moet de gehuurde apparatuur terugbrengen in hetzelfde filiaal als waar de apparatuur is gehuurd. Levert de huurder het gehuurde in bij een ander filiaal, dan worden de kosten voor transport en verloren verhuurtijd in rekening gebracht.

7. De gehuurde artikelen moeten compleet worden geretourneerd. Als bij het terugbrengen blijkt dat er kabels, doppen, tassen, gebruiksaanwijzingen, software, geheugenkaarten enzovoort ontbreken, dan brengen we die bij de huurder in rekening. Ontbrekende spullen die later alsnog worden ingeleverd, kunnen we helaas niet accepteren, tenzij die spullen nog binnen de afgesproken (betaalde) huurperiode worden geretourneerd.

8. Lampkoppen worden met reservelampen geleverd. Bij het niet retourneren van deze reservelampen brengen we deze in rekening. Let op: Breng bij vervanging de kapotte lamp retour.

9. De huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde. Ook moet de apparatuur doelmatig beveiligd worden en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften gebruikt worden.

10. Het gebruik van het gehuurde is tijdens de huurperiode vanaf het moment van aflevering tot het retourneren voor rekening en risico van de huurder. Eventuele schades of vermissing zullen op de huurder worden verhaald. Verzekerd verhuren is niet mogelijk.

11. Het is niet toegestaan om de gehuurde apparatuur door te verhuren, in bruikleen te geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

12. Hoewel wij ons best doen de gehuurde apparatuur optimaal werkend af te leveren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de instellingen van apparatuur. Calumet Photographic is niet aansprakelijk, voor zogenaamde gevolgschade die de huurder of een derde door het gebruik van de verhuurde producten mocht lijden.

13. Gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van Calumet Photographic BV