Calumet Photographic

Privacy

Privacy beleid

1. Bedrijfsgegevens
Calumet Photographic B.V.
Keienbergweg 13
1101 EZ Amsterdam
+31 (0)20 5640700
Website: https://www.calumetphoto.nl
Inschrijfnummer KvK: 33213604
BTW-nummer: NL 009.820.905.B01

2. E-mailadres
• Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
• Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
• Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor commerciële doeleinden gebruikt totdat u zich hiervoor uitschrijft. Dit kan op ieder moment en kostenloos gebeuren d.m.v. de link onderaan in de nieuwsbrief.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
• de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
• de goede invulling van een publiekrechtelijke taak
• de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is:
• voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
• voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak
• voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:
Criteo: http://www.criteo.com/privacy

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
• Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
• Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
• Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

8. Veiligheid opslag van gegevens
• Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
• Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
• Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
• Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen met het volgende e-mailadres: elke.desmet@calumetphoto.nl.


Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.